Những CEO thành triệu phú trước tuổi 30

Những CEO thành triệu phú trước tuổi 30

Phù thủy trang điểm gốc Việt - Michell Phan hay đồng sáng lập PayPal - Elon Musk đều kiếm được gia tài triệu USD khi còn rất trẻ.
Những CEO thành triệu phú trước tuổi 30